Perdry Lesse

Perdry Lesse en Ritte Op Beeldskoon Roetes

Klein Karoo Horse Adventures het sy tuiste op Domein Doornkraal. Al ons ritte en avonture word op of naby Doornkraal aangebied. Dit is ‘n tipiese Klein Karoo plaas naby De Rust, aan die voet van die magtige Swartberg. Hier boer die Le Rouxs al vyf geslagte lank.

Horse Riding Lessons and Rides on Picturesque Routes

Klein Karoo Horse Adventures has its home on Domein Doornkraal. All our rides and adventures are offered on or near Doornkraal. It is a typical Klein Karoo farm near De Rust, at the foot of the mighty Swartberg. The Le Rouxs have farmed here for five generations.

Veelsydig, op uitstekende perde

Doornkraal se perde is geteel uit verskeie bloedlyne van hoofsaaklik Kaapse Ryperde en Boerperd, goed afgerig, taai en saggeaard. Ruiters van alle ervaringsvlakke, talent en ouderdom is welkom. Ons pasmaak graag jou rit as jy spesiale behoeftes het.

Doornkraal’s horses are bred from various bloodlines of mainly Cape Riding Horses and Boer Horses, well trained, tough and gentle. Riders of all experience levels, talent and age are welcome. We are happy to customize your ride if you have special needs.

Ruiters van alle ouderdomme en alle vlakke van ervaring is welkom. Die benadering met beginners is baie anders as met ruiters wat al op ‘n perd was, en ons pas ons leerplan aan sodat al die ruiters gemaklik is om naby perde te wees. Ons sorg dat lesse by die spesifieke ruiters pas en kan insluit opsaal/afsaal, formele les, speletjies en ‘n informele lesse terwyl ons in die veld ry. Ons doen selfs perdeversorging. In die warm maande swem ons graag met die perde.

Riders of all ages and all levels of experience are welcome. The approach with beginners is very different from with riders who have been on a horse before, and we adapt our learning plan so that all riders are comfortable to be near horses. We ensure that lessons suit the specific riders and can include saddle up/unsaddle, formal lesson, games and an informal lesson while riding in the field. We even do horse grooming. In the warm months we like to swim with the horses.

This package can also be used for rides

Hierdie pakket kan ook vir ritte gebruik word, en is gepas vir ruiters wat in die omgewing woon en gereeld wil perdry maar wat die onkoste en moeite ontsien om self ‘n perd aan te hou. Ruiters wat lanklaas gery het en weer tuis wil voel in die saal, kan vra vir ‘n vinnige les in die ring voor ons uitgaan op ons asemrowende roetes in die omgewing. Jy is ook welkom om jou saalvoorkeur vir ons te laat weet – ons het Engelse, westerse en ‘trail’ saals beskikbaar. Vir enigeiets wat jy wil saamvat soos ‘n verkyker, toebroodjie, baadjie of water, word saalsakke verskaf. Duur van ritte word bepaal deur jou behoefte, en hoef nie altyd dieselfde te duur nie. Ons pak gewoontlik waterbottels in, maar bring gerus jou eie.

This package can also be used for rides, and is suitable for riders who live in the area and want to ride regularly but who do not want the expense and trouble of keeping a horse themselves. Riders who have not ridden for a long time and want to feel at home in the saddle again, can ask for a quick lesson in the ring before we go out on our breathtaking trails in the area. You are also welcome to let us know your saddle preference – we have English, western and ‘trail’ saddles available. For anything you want to take with you such as binoculars, a sandwich, jacket or water, saddlebags are provided. Duration of trips is determined by your need, and does not always have to last the same. We usually pack water bottles, but feel free to bring your own.

Die hoe’s en die wat’s… Jy’s nooit te oud om te leer nie...

Available from Monday to Saturday. Please book in advance.

Not available during school holidays and long weekends, unless our program can accommodate it.

Fixed weekly appointments for lessons or trips are preferred.

A fully completed disclaimer form must be signed, and in the case of minors, parents/guardians must fill it in.

The wearing of riding caps during activities is strongly recommended. There are caps available for use if riders do not own one. The wearing of caps for riders under the age of 18 is compulsory.

Recommended clothing: Comfortable trousers, ski trousers, jeans or sweatpants and closed shoes with preferably a slight heel. Although sneakers are not ideal, they are acceptable. Avoid down jackets that are easily damaged by branches.

Secure parking on Doornkraal’s farm yard.

Non-riders are welcome to relax at our starting point, or can visit nearby De Rust. Toilet facilities, wifi, coffee making facilities and beautiful walking routes are available at the starting point.

Feel free to ask about information on: Doornkraal’s horse riding camps for children in holidays, parties, day rides, weekend rides and multi-day rides.

Die Span… Jy’s in goeie hande!

Thane Sander (Blommetjie): Instrukteur & gids.

Larry Brown: Instrukteur & gids.

Celia le Roux: Leiselvashouer op Doornkraal.

Alta Reynolds: Instrukteur en gekwalifiseerde perdryterapeut vir gestremdes.

Sukses is wanneer mens en dier saamspan: Doornkraal se wonderlike perde, geselekteer vir hul uitstekende temperament, gehardheid en vasvoetigheid.

Thane Sander (Blommetjie): Instructor & guide.

Larry Brown: Instructor & Guide.

Celia le Roux: Rein holder on Doornkraal.

Alta Reynolds: Instructor and qualified equestrian therapist for the disabled.

Success is when man and animal team up: Doornkraal’s wonderful horses, selected for their excellent temperament, hardiness and tenacity.

TERME EN VOORWAARDES

Pakket is voorafbetaalbaar met eerste sessie en is geldig vir 6 maande. Minimum tydsduur van sessis is 1.25 h. Toegang tot Doornkraal en deelname aan alle aktiwiteite geskied op eie risiko. Ons is nie aanspreeklik vir enige skade of verliese van besoekers nie. Reg van toegang voorbehou.

TERMS AND CONDITIONS

Package is prepaid with first session and is valid for 6 months. Minimum duration of session is 1.25 h. Access to Doornkraal and participation in all activities is at your own risk. We are not liable for any damages or losses of visitors. Right of admission Reserved.